dad blamed ne demek?

  1. Dad-blamed, (resmi olmayan) lanetli, melun; sürpriz veya hafif rahatsızlık belirtmek için kullanılan edebikelam

dad bir feryat iki

  1. Çok çaresiz duruma düşmek.

dad daddy

  1. Dili baba babacığım.

blamed

  1. Suçlamak, sorumlu tutmak, kınamak, ayıplamak
  2. BaşŸ belası, Tanrı'nın cezası, kahrolası, lanet olası, melun (örneğŸin; "She called me a blamed fool {Bana Tanrı'nın cezası dedi}"; "The blamed darned car would not start {Lanet olası araba çalışŸmadı}") (PekişŸtirme amaçlı kullanılan bir terim)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dad bir feryat ikidad daddydad eylemekdad u siteddaddadadadaadadacıdadacılıkdadaismdada capoda conversionda costa eritrokeratodermisida costa sendromublamedblameblame onblame sorumlulukblameableblamableblamablyblabblab outblabberblabbermouthblabbermouthed
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın