dışbükey dizi ne demek?

 1. Her(…)eşitsizliğini gerçekleyen(…)sonlu dizisi.
 2. (en)Convex sequence.
 3. (fr)Suiteconvexe

dışbükey ayna

 1. Bk. tümsek ayna.

dışbükey bölge

 1. Dışbükey küme olan bir bölge.
 2. (en)Convex domain.
 3. (fr)Domaine convexe

dizi

 1. Dizi film.
 2. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra.
 3. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
 4. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra.
 5. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
 6. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
 7. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
 8. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
 9. Film.
 10. Oturma yeridizisi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışbükey aynadışbükey bölgedışbükey cisimdışbükey çokgendışbükey fonksiyonun ölçümüdışbükeydışbükey fonksiyonun süreklilik kriteridışbükey kıyıdışbükey kümedışbükey mercekdizidizi adıdizi dibinden ayrılmamakdizi dizidizi düzenledizi filmdizi fişidizi halinde çıkmakdizi halinde yayınlanan karikatürdizi ışıklardizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın