dışbükey küme ne demek?

 1. Bir doğrusal uzayda her (…)sayısı için (…)kapsamasını sağlayan A altkümesi.
 2. (en)Convex set.
 3. (fr)Ensemble convexe

dışbükey kıyı

 1. Bk. yığınak kıyı

dışbükey ayna

 1. Bk. tümsek ayna.

küme

 1. Tümsek biçimindeki yığın.
 2. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup
 3. Tomar.
 4. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
 5. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
 6. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.
 7. Aynı yapıdaki öğelerden oluşan topluluk.
 8. Çok sayıda nesne ve canlı topluluğu
 9. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak Ayaktopu Birliğince belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk.
 10. (en)Heap.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışbükey kıyıdışbükey aynadışbükey bölgedışbükey cisimdışbükey çokgendışbükey dizidışbükeydışbükey fonksiyonun ölçümüdışbükey fonksiyonun süreklilik kriteridışbükey mercekkümeküme kevkebiyyeküme adıküme bağlaşmasıküme bilinciküme birliğiküme boyutuküme bölgelemesiküme bölümlemesiküme bulutkümkümahekümankümaşekümat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın