dışbükey bölge ne demek?

 1. Dışbükey küme olan bir bölge.
 2. (en)Convex domain.
 3. (fr)Domaine convexe

dışbükey ayna

 1. Bk. tümsek ayna.

dışbükey cisim

 1. Bir topolojik uzayda, iç noktaları bulunan bir dışbükey kümenin kapanışı.
 2. (en)Convex body.
 3. (fr)Corps convexe

bölge

 1. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
 2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.
 3. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
 4. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.
 5. (en)Region, zone.
 6. (en)Area.
 7. (en)Zone.
 8. (en)Region.
 9. (en)District.
 10. (en)Division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışbükey aynadışbükey cisimdışbükey çokgendışbükey dizidışbükey fonksiyonun ölçümüdışbükeydışbükey fonksiyonun süreklilik kriteridışbükey kıyıdışbükey kümedışbükey mercekbölgebölge albölge anatomisibölge başsavcısıbölge denetimibölge durguluğubölge eklebölge ekonomisibölge haritasıbölge hastanesiböldürmeböldürmekböleböleçbölek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın