inversiyon ne demek?

 1. İçe döndürme
 2. Bir kromozomda, iki noktadan kırılma sonucu aradaki parçanın 180 derece dönmesi ve tekrar birleşmesi şeklinde oluşan yapısal değişiklik.
 3. Bir kromozomda bulunan bir dizi genin yüz seksen derece tersine çevrilmesi. Normal dizilişin alfabetik olduğunu kabul edersek, A B C G F E D H I, D E F G genlerinininversiyonunu gösterir. Ters çevrilme sentromeri kapsarsa perisentrik, kapsamazsa parasentrik olarak adlandırılır.
 4. Yüksek hava basıncında hafifçe ısınan havanın ağır ve soğuk hava tabakası üzerinde birikmesi ile çok tabakalı hava yapısının oluşması.
 5. Dönme, ters dönme.
 6. Bir kromozomda bulunan bir dizi genin yüz seksen derece tersine çevrilmesi.
 7. (en)Inversion.
 8. (en)Invertion.
 9. (al)Inversion
 10. (al)Inversionen
 11. (fr)Inversion
 12. (la)Invertere: ters çevirmek

inversiyon sisi

 1. (en)Inversion fog.

inversible

 1. Tersine çevrilebilir

Türetilmiş Kelimeler (bis)

inversiyon sisiinversibleinversioninversion evirtiminversion foginversion gateinversinvers agonistinvers korelasyoninvers matrisinverse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın