dönmek ne demek?

 1. Kendi ekseni üzerinde veya başka bir şeyin dolayında hareket etmek

  İçeride anahtarın acı bir gıcırtısıyla döndüğünü duydum.

  Y. Z. Ortaç
 2. Geri gelmek, geri gitmek
 3. Yönelmek

  Babam birdenbire bana döndü.

  S. F. Abasıyanık
 4. Sapmak

  Gülümseyerek bir köşeyi döndü.

  P. Safa
 5. Bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek

  Dikmen yolları, mabede adak için gidenlerin yollarına dönmüştü.

  A. Gündüz
 6. Sınıfta kalmak.
 7. Durumdan duruma geçmek, değişmek, olduğundan daha değişik bir durum almak, benzemek

  Erkekler tekaüt olunca çocuğa dönüyorlar.

  R. N. Güntekin
 8. Belirli bir yerde dolaşmak.
 9. Dönme eylemi.
 10. (en)Pivo.
 11. (en)Arrive.
 12. (en)Convert.
 13. (en)Depart.
 14. (en)Relapse.
 15. (en)Revolve.
 16. (en)Veer.
 17. (en)Revert.
 18. (en)To turn.
 19. (en)To revolve.
 20. (en)To rotate.
 21. (en)To spin.
 22. (en)To return.
 23. (en)To go back.
 24. (en)To come back.
 25. (en)To turn toward / into.
 26. (en)To become.
 27. (en)To repeat.
 28. (en)To stay back.
 29. (en)To be converted to change.
 30. (en)To wheel.
 31. (en)Sheer from.
 32. (en)Apostatize.
 33. (en)Abjure.
 34. (en)Put about.
 35. (en)Turn over.
 36. (en)Rotate.
 37. (en)Turn one's coat.
 38. (en)Turn.
 39. (en)Turn back.
 40. (en)Go back.
 41. (en)Come back.
 42. (en)Return.
 43. (en)Return to.
 44. (en)Swerve.
 45. (en)Wheel about.
 46. (en)Change one's mind.
 47. (en)Bear.
 48. (en)Budge from.
 49. (en)Call back.
 50. (en)Chop about.
 51. (en)Chop round.
 52. (en)Circle.
 53. (en)Come home.
 54. (en)Deflect.
 55. (en)Face.
 56. (en)Front.
 57. (en)Get round.
 58. (en)Go back on.
 59. (en)Gyrate.
 60. (fr)Tourner

dönme

 1. Bkz. transseksüalizm, seksüel disfori
 2. Dönmek işi
 3. Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse.
 4. Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi.
 5. Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi.
 6. Bir cismin bir eksen çevresindeki devinimi.
 7. Resim eşlemesinin bozulmasından dolayı almaç görüntülüğünde resmin aşağıya ya da yukarıya doğru yavaş ya da hızlı olarak yer değiştirmesi.
 8. Bk. inversiyon
 9. Bir bağırsak halkasının kendi ekseni etrafında lümenin daralmasına neden olacak tarzda dönmesi, volvulus.
 10. (en)Apostasy.

dönme ayarı

 1. Almaçtaki akmayı durdurmak için yapılan ayar.
 2. (en)Vertical lock.
 3. (al)Bildfangregler
 4. (fr)Contrôle du défilement verticale, réglage de la stabilité verticale

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dönmedönme ayarıdönme devinimidönme dolapdönme eksenidönbabadöndercekdöndüdöndüreçdöndürendöbürdekdöd üz zeytundöderlein basilidögerdöğen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın