boya ağacı ne demek?

  1. (en)Dye wood.

dye

  1. Renk, boyayıcı madde
  2. Boyamak, boyanmak
  3. Boya, kumaş boyası

boya atölyesi

  1. Bk. boya işliği

boya banyosu

  1. (en)Dye bath, dye liquor.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boya atölyesiboya banyosuboya bazıboya çekmekboya çıkarıcıboyaboya çıkarıcı gereçboya çözeltisiboya değirmeniboya fıçısıboyboy abdestiboy aptestiboy atmakboy ayırıcıağacı damarlı boyamakağacı kurt, insanı dert yerağacımsıağacın karekteristik yapısına sahip olanağacın kurdu içinde olurağacın meyvesi olunca, başını aşağı salarağacın tepesindeağacın tepesindekiağacın yaşını gösteren halkalarağacaağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demişağaca benzeyenağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurağaca çıkarmakağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın