boya bazı ne demek?

  1. (en)Dye base.

dye

  1. Renk, boyayıcı madde
  2. Boyamak, boyanmak
  3. Boya, kumaş boyası

boya banyosu

  1. (en)Dye bath, dye liquor.

boya ağacı

  1. (en)Dye wood.

bazı

  1. Birtakım, kimi
  2. Bazen
  3. (en)Certain.
  4. (en)Some.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boya banyosuboya ağacıboya atölyesiboya çekmekboya çıkarıcıboyaboya çıkarıcı gereçboya çözeltisiboya değirmeniboya fıçısıboyboy abdestiboy aptestiboy atmakboy ayırıcıbazıbazı avrupa memleketlerinde lisebazı bazıbazı böceklerin salyasıbazı coğrafı mıntakalarda satış memnuiyetibazı insanlarbazı kiliselerde idare heyetibazı konulardabazı meclislerin reisibazı memleketlerde mahalli idarebazbaz alınanbaz almakbaz analoglarıbaz ayrışma sabiti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın