boy ne demek?

 1. Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık

  Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi.

  Ö. Seyfettin
 2. Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en, genişlik karşıtı.
 3. Uzunluk.
 4. Yol, ırmak, deniz kıyısı

  Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi.

  F. R. Atay
 5. Kumaş için ölçü.
 6. Uzaklık

  Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir.

  H. Taner
 7. Destan

  Boy boyladı, soy soyladı.

  Dede Korkut
 8. Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan

  Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar.

  O. S. Orhon
 9. Bir televizyon almacının, görüntülüğünün köşegen uzunluğuyla belirtilen büyüklüğü. (Bugüne değin ölçün bir televizyonboyu belirlenmemiştir. Çeşitli ülkelerde, genellikle en küçükten en büyüğe doğru sıralanan başlıcaboylar (köşegen uzunlukları) şöyledir: 7,5 cm, 13 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm, 41 cm, 43 cm, 44 cm, 48 cm, 51 cm, 59 cm, 61 cm, 63 cm, 65 cm. Buboylar, genellikle, cep televizyonu, el televizyonu, taşınabilir televizyon, salon televizyonu olarak kümelendirilir. En çok kullanılanboylar 44 cm, 51 cm, 59 cm, 61 cm'dir).
 10. Herhangi bir filmin, iki kenarı arasında kalan uzunlukla yani eniyle belirtilen büyüklüğü. (Belli başlı filmboyları şunlardır: 8 mm, büyük 8, 9,5 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm. Film alıcı ve göstericileri de buboylara göre belirlenir). TV
 11. Bir aşiretin kollarından her biri.
 12. Bk. yükseklik
 13. (en)Stature.
 14. (en)Male child, from birth to the age of puberty; a lad; hence, a son.
 15. (en)To act as a boy; in allusion to the former practice of boys acting women's parts on the stage.
 16. (en)Size, gauge, width, film size (gauge, format, dimension), raw stock dimension, format,.
 17. (en)Screen size, size of the picture screen.
 18. (en)Clan.
 19. (en)Extent.
 20. (en)Figure.
 21. (en)Length.
 22. (en)Size.
 23. (en)Tribe.
 24. (en)In various countries, a male servant, laborer, or slave of a native or inferior race; also, any man of such a race.
 25. (en)Offensive term for Black man; 'get out of my way, boy' a friendly informal reference to a grown man; 'he likes to play golf with the boys'.
 26. (en)Height.
 27. (en)Edge.
 28. (en)Bank.
 29. (en)Magnitude.
 30. (al)Format, Filmformat, Kinoformat,
 31. (al)Bildschirmformat, Schirmbreite, Schirmgrösse
 32. Erkek çocuk, oğlan
 33. Oğlan, erkek (genç), delikanlı, erkek çocuk, oğul, erkek hizmetli
 34. Delikanlı
 35. Aşağ

boy abdesti

 1. İslam dininin gerekli gördüğü durumlarda ve biçimde yıkanıp abdest alma, gusül.
 2. (en)Ablution.

boy aptesti

 1. Islam dininin gerekli bulduğu durumlarda ve biçimde yıkanıp aptes alma, gusül.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boy abdestiboy aptestiboy atmakboy ayırıcıboy aynasıboy beyiboy bosboy bos yerindeboy boyboy companybobo be brought upbo fonksiyonlar sınıfıbo function classbo inciri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın