bey gemileri ne demek?

 1. Kaptanpaşaya bağlı sancak beylerinin hazırladıkları gemiler.

bey gibi yaşamak

 1. Bolluk içinde yaşamak.

bey

 1. Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
 2. Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz.
 3. Eş, koca
 4. İskambil kâğıtlarında birli, as
 5. Erkek sıfatlarının hemen arkasına eklenir.
 6. Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı.
 7. Komutan.
 8. Zengin, ileri gelen kimse, bay (I).
 9. Satma, satış.
 10. Küçük bir ülkenin buyurucusu: Menteşebeyi, Maskatbeyi gibi.

gemi

 1. Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.
 2. Tonajı ve adı ne olursa olsun denizlerde ve iç sularda su ürünleri araştırmasında, istihsalinde, naklinde, işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, sal, mavna gibi vasıtalarla buharlı veya motorlu bilumum yüzer araçlar.
 3. (en)Ship.
 4. (en)Boat.
 5. (en)Craft.
 6. (en)Bark.
 7. (en)Keel.
 8. (en)Hijacker.
 9. (en)Sail.
 10. (en)To advance money on bottomry.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bey gibi yaşamakbeybey ardından çomak çalan çok olurbey armudubey aşı borç, düğün aşı ödünçbey erkibey i sarfbey kardeşbey mi yaman, el mi yamanbey oğlubebe ... shybe a bad judge ofbe a bad sailorbe a ball of fortunegemileri yakmakgemilergemilikgemigemi adamıgemi adamı hüviyet varakasıgemi adamı kimlik belgesigemi adamı kişisel malı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın