bey mi yaman, el mi yaman ne demek?

 1. Baştaki ne kadar güçlü görünürse görünsün, asıl güç halktadır.

bey

 1. Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
 2. Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz.
 3. Eş, koca
 4. İskambil kâğıtlarında birli, as
 5. Erkek sıfatlarının hemen arkasına eklenir.
 6. Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı.
 7. Komutan.
 8. Zengin, ileri gelen kimse, bay (I).
 9. Satma, satış.
 10. Küçük bir ülkenin buyurucusu: Menteşebeyi, Maskatbeyi gibi.

bey ardından çomak çalan çok olur

 1. Güçlü bir kişi ile yüz yüze bulunduklarında ağızlarını açamayanlar, o gittikten sonra aleyhinde atıp tutarlar.

mi

 1. Mı / mi.
 2. Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti.
 3. (en)In solmization, the third degree of the major scale.
 4. (en)Myocardial infarction.
 5. (en)The blade of a knife or sword.
 6. (en)Common type is PMI , the insurance paid for by the borrower to insure the mortgage company's investment.
 7. (en)Michel Postage Stamp Catalog [abbr.
 8. (en)Mills College, Oakland.
 9. (en)Mentally Impaired Children who are delayed in their mental development.
 10. (en)Marching Illini.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

beybey ardından çomak çalan çok olurbey armudubey aşı borç, düğün aşı ödünçbey erkibey gemileribey gibi yaşamakbey i sarfbey kardeşbey oğlubebe ... shybe a bad judge ofbe a bad sailorbe a ball of fortunemimi notasımiamia farrowmia i rakıkmiadmiaımiai avermiai galizmiai isnaaşermM bandım cetvelim crewM CSF
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın