ber mucib i talep ne demek?

 1. talep mucibince; istem gibi

ber

 1. Üzere, üzerine, yukarı manasına (ve Arabçadaki "Ala" yerine edat-ı isti'ladır)
 2. Kuyu kazmak.BER' : (Bera, Bur', Bürü') Yaratmak. Halketmek. (Osmanlıca'da yazılışı: be'r)
 3. (bit error rate) "bit error rate (büyük hata oranı)"; (Telekomünikasyon) geçilen bit’lerden hatalı olarak geri alınanların oranı (yüzdelik parça olarak ifade edilir)

ber vech

 1. olduğu gibi; olarak

mucib

 1. 1. icabet eden, uyan. icap eden, gereken. 2. sebeb olan, vesile teşkil eden. - türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
 2. (Aceb. den) Taaccübe, hayrete düşüren. Şaşkınlık veren. (Osmanlıca'da yazılışı: mu'cib)
 3. (Mucibe) İcab eden, lazım gelen.

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

Türetilmiş Kelimeler (bis)

berber vechber vech i balaberaberaaberaatberaat etmekberaat ettirmekberaatı zimmetberaatı zimmet asıldırbebe ... shybe a bad judge ofbe a bad sailorbe a ball of fortunemucibmucibatmucibemucibei külliyemucibi bizzatmucibi istikrahmucibi teyakkuzmucibincemucimucartamucebmucemmucermucez
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın