ber ne demek?

  1. Üzere, üzerine, yukarı manasına (ve Arabçadaki "Ala" yerine edat-ı isti'ladır)
  2. Kuyu kazmak.BER' : (Bera, Bur', Bürü') Yaratmak. Halketmek. (Osmanlıca'da yazılışı: be'r)
  3. (bit error rate) "bit error rate (büyük hata oranı)"; (Telekomünikasyon) geçilen bit’lerden hatalı olarak geri alınanların oranı (yüzdelik parça olarak ifade edilir)

ber mucib i talep

  1. talep mucibince; istem gibi

ber vech

  1. olduğu gibi; olarak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ber mucib i talepber vechber vech i balaberaberaaberaatberaat etmekberaat ettirmekberaatı zimmetberaatı zimmet asıldırbebe ... shybe a bad judge ofbe a bad sailorbe a ball of fortune
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın