benzer hece yutumu ne demek?

 1. (Derleme., benzerlik yutumu) Bazı sözcüklerde üst üste gelen benzer iki heceden birinin kaybolması: (dur-ur) > -dur, (yor-ur) > -yor, (var-ır) > var vb.
 2. (en)Syllabic superposition.
 3. (fr)Superposition syllabique

benzer

 1. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, müşabih, mümasil
 2. Benzeşim.
 3. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.
 4. Bazı önemsiz ya da tehlikeli görünçlükilerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapısı ve yüzü bu oyuncuya benzeyen kimse. (Bu kimse, asıl oyuncunun yerine oynarsa oyunbenzeri, ışıkların düzenlenmesi sırasında çalışırsa ışıkbenzeri adını alır. Tehlikeli görünçlüklerdekibenzere kavgacı denir).
 5. Nitelik, görünüş bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan.
 6. (en)Alike.
 7. (en)Like.
 8. (en)Similar.
 9. (en)Analogous.
 10. (en)Parallel.

benzer biçimler

 1. Çeşitli yönleri ve nitelikleri bakımından birbirine benzeyen ve ilk bakışta gözü aldatan biçimler.
 2. (en)Similar forms.
 3. (fr)Formes similaires

hece

 1. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem.
 2. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği: Ah, oh, bak, üst, alt, kalk, dört, oda (o-da) , üzüm (ü-züm) , araba (a-ra-ba) , kelebek (ke-le-bek) , kanatlarını (ka-nat-la-rı-nı) vb.
 3. Bk. hece
 4. (Heca) Bir defada söylenebilen, bir veya birkaç harfden meydana gelen sözcük.
 5. (en)Syllabic.
 6. (en)Expletive.
 7. (en)Phonogram.
 8. (en)Syllable.
 9. (fr)Syllabe

Türetilmiş Kelimeler (bis)

benzerbenzer biçimlerbenzer bir şekildebenzer bulbenzer değeribenzer dilbenzer ederlerle değer yöntemibenzer hale getirbenzer ilaçbenzer işlerde değerleme yöntemibenzebenzedrexbenzedrinbenzedrinebenzekhecehece ayırma çizgisihece ayirma çizgisihece bilmecesihece binişmesihece bölümühece dengesihece denkleşmesihece doruğuhece düşmesihecahecacehecaguhecatehecatomb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın