başını bir yere bağlamak ne demek?

 1. Bir yere yerleştirmek, işsizlikten kurtulmak.
 2. İşe sokarak avarelikten kurtarmak.

başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmez

 1. Işbaşına tecrübesiz yönetici getirenler, onun yaratacağı sıkıntı ve zararları çekmeye hazır olmalıdır.

başını ağrıtmak

 1. Bir iş için birini tedirgin etmek, uğraştırmak
 2. Gereksiz sözlerle birini bunaltmak. Bir yığın yersiz, gereksiz sözlerle; karşısındakini sıkıp yormak.
 3. (en)Give someone a headache
 4. (en)Pother.

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

yere

 1. (en)Whence

Türetilmiş Kelimeler (bis)

başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmezbaşını ağrıtmakbaşını alamamakbaşını alıp gitmekbaşını arkaya atmakbaşını ateşlere yakmakbaşını beklemekbaşını belaya sokmakbaşını belaya sokmamakbaşını boş bırakmakbaşın arkasıbaşın art eğik kasıbaşın bükücü kasıbaşın içinbaşın kayu etmekbirbir abam var atarım, nerede olsam yatarımbir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardırbir açıdabir açida ilerlebir adama kırk gün ne dersen o olurbir ağaçta gül de biter, diken debir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk dabir ağız dolusubir ağızdanbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın