başın arkası ne demek?

  1. (en)Back of the head.

başın art eğik kası

  1. İkinci boyun omuru olan axis’in processus spinosus’u ile ala atlantis arasında uzanan, başın gerilmesinde, tespitinde ve birinci boyun omuru olan atlas'la , ikinci boyun omuru olan axis'in etrafında dönmesine yarayan kas, muskulus oblikus kapitis kaudalis.
  2. İkinci boyun omuru olan axis'in proc. spinosus'u ile ala atlantis arasında uzanan, başın gerilmesinde, tespitinde ve birinci boyun omuru olan atlas'la, ikinci boyun omuru olan axis'in etrafında dönmesine yarayan kas, muskulus oblikus kapitis kaudalis.Dgr.: anat. musculus obliquus capitis caudalis
  3. (la)Musculus obliquus capitis caudalis

başın bükücü kası

  1. Boyun omurlarının gövdeleri yanında yer alan uzun ve yassı kas, muskulus longus kapitis.
  2. Boyun omurlarının gövdeleri yanında yer alan uzun ve yassı kas, muskulus longus kapitis.
  3. (en)Musculus longus capitis.
  4. (la)Musculus longus capitis

arkası

  1. (en)Sequel.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

başın art eğik kasıbaşın bükücü kasıbaşın içinbaşın kayu etmekbaşın ön eğik kasıbaşın ön kısmıbaşın sarkmasıbaşın tepesibaşın tepesindeki kellikbaşın tepesini traş etmebaşı açıkbaşı ağrımakbaşı ağrıyanbaşı bacadan çıkmakbaşı bağlıarkasıarkası açık iskarpinarkası alınmakarkası gelmearkası gelmekarkası kesilmekarkası kısa ve küt arabaarkası kuvvetliarkası kuvvetli kimsearkası mihrapta olmakarkaarka açıarka ağarka aksarka aks kovan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın