başını arkaya atmak ne demek?

 1. (en)Toss one's head.

toss

 1. Atmak
 2. Havaya fırlatmak
 3. (başı) arkaya doğru silkmek
 4. Öteye beriye çarpmak
 5. Çalkalamak, çalkandırmak
 6. Çalkanmak
 7. Bir yandan öbür yana atılmak
 8. Silkinmek, sarsılmak
 9. Karıştırmak
 10. Tartışmak

başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmez

 1. Işbaşına tecrübesiz yönetici getirenler, onun yaratacağı sıkıntı ve zararları çekmeye hazır olmalıdır.

başını ağrıtmak

 1. Bir iş için birini tedirgin etmek, uğraştırmak
 2. Gereksiz sözlerle birini bunaltmak. Bir yığın yersiz, gereksiz sözlerle; karşısındakini sıkıp yormak.
 3. (en)Give someone a headache
 4. (en)Pother.

atmak

 1. Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak.
 2. Bir şeyi yere doğru bırakmak.
 3. Bir kimsenin ilişiğini kesmek.
 4. Koymak
 5. Rastgele bir kenara koymak.
 6. Uzatmak.
 7. Bir yerden başka bir yere taşımak.
 8. Sille, tokat vurmak.
 9. (en)Discard.
 10. (en)Scut ch.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmezbaşını ağrıtmakbaşını alamamakbaşını alıp gitmekbaşını ateşlere yakmakbaşını beklemekbaşını belaya sokmakbaşını belaya sokmamakbaşını bir yere bağlamakbaşını boş bırakmakbaşın arkasıbaşın art eğik kasıbaşın bükücü kasıbaşın içinbaşın kayu etmekarkaya adımarkaya aitarkaya atmaarkaya bırakmakarkaya doğruarkaya geçmearkaya gönderarkaya kalmakarkaya taklaarkaya yatmakarkaarka açıarka ağarka aksarka aks kovan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın