bağlı ikileme ne demek?

 1. Bkz. Kelime ikilemesi.

bağlı istem

 1. Birbirlerinden tamamen farklı olmalarına karşın, bir gereksinimin karşılanmasında birlikte kullanımı zorunlu olan mallara yönelik istem. krş. tamamlayıcı mallar
 2. (en)Joint demand.

bağlı işlem

 1. Gümrük Birliği olmaksızın ikiden fazla ülkenin yaptıkları ticarette dışsatım konusu mal, hizmet ve teknolojinin dışalımla karşılandığı, dışalım veya dışsatımın fazla olması durumunda farkın dövizle kapatıldığı işlem türü, diğer bir deyişle ikiden fazla ülke arasında yapılan takas işlemi.
 2. (en)Counter purchase.

ikileme

 1. İkilemek işi.
 2. Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi.
 3. (Derleme.. koşma, koşuk, kelime koşması, eş deyim) Anlamı güçlendirmek için, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran sözcüklerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, ağır ağır, tak tak, koşan koşana, kaçan kaçana, yığın yıfın; çoluk çocuk, kap kaçak, ufak tefek, aşağı yukarı, irili ufaklı, ileri geri; karma karışık, sandık mandık, kalem malem, defter mefter vb.
 4. (en)Doubling.
 5. (en)Hendiadyoin.
 6. (fr)Hendiadyoin

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağlı istembağlı işlembağlı altyordambağlı aranımbağlı balonbağlı blok dizaynıbağlı bölük tasarımıbağlıbağlı bulgu belgesibağlı cümlebağlı cümlelerbağlı değişkenbağlabağlaçbağlaç asıntısıbağlaç deyimibağlaç görevi gören kipikilemeikilemeden düz tümleçikilemekikilemeli tamlamaikilemeli yantümceikilememekikilemikilem içinde olmakikilikil çizgiikil eklemikil eslemliikil eşlemliikiiki açık modeliiki açılıiki addan oluşan soyadıiki adım
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın