değişke ne demek?

 1. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.
 2. Çalgıların genel görünümlerinin veya bazı parçalarının kişiye özel olarak değiştirilmesi.
 3. Bir sıklık dağılımının ortalama çevresindeki ikinci beklemi olan bir yayılma ölçüsü: (…)
 4. Bkz. varyant
 5. (en)Modification.
 6. (en)Variance.

varyant

 1. Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol, yan yol.
 2. Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı.
 3. Bir dil içindeki her türlü çeşitlenme.
 4. Bk. değişimli
 5. Variasyona ugramış mikroorganizmalara verilen ad.
 6. Bazı özellikleriyle grubuptan veya ana tipten sapmış herhangi bir şey, değişken.
 7. (en)Median.
 8. (en)Variant.
 9. (en)Version.
 10. (en)Variant reading.

değişke bileşenleri örnekbiçimi

 1. (…)
 2. (en)Variance components model.

değişke çözümlemesi

 1. Örneklem öbekleri arasında anlamlı ibir ayrım olup olmadığını, toplam değişimi bileşenlerine ayırarak çözümleme.
 2. (en)Analysis of variance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

değişke bileşenleri örnekbiçimideğişke çözümlemesideğişke oran sınamasıdeğişke oranı dağılımıdeğişke ortakdeğişke dizeyideğişkendeğişken akımdeğişken antijen tipideğişken aşınma payıdeğişken ayna sazancıkdeğişdeğiş aracıdeğiş ederideğiş etmekdeğiş oranı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın