değişken ne demek?

 1. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil

  Sağlık bakımından canına okuyan kentler de, değişken rüzgârlara açık kentler oluyor.

  H. Taner
 2. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
 3. Bir fonksiyonel ilişkide değişik değerler alabilen nicelikler. krş. açıklayıcıdeğişken, bağımlıdeğişken.
 4. Bir kümenin, bir dizi değerler alabilendeğişken niceliği.
 5. Örneğe ait bir veri seti için herhangi bir değeri taşıyabilen nicel değer.
 6. Her birey için sabit, belli bir değer.
 7. Karakter veya faktör yerine genel anlamda kullanılan bir terim.
 8. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği.
 9. Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem.
 10. Değişik değerler alabilen (nicelik).
 11. Ağırlık, boy, zihin yeteneği gibi bireyden bireye değişen öğe ve etmenler ile olgulara verilen genel ad.
 12. (en)Changeable.
 13. (en)Flexible.
 14. (en)Changeful.
 15. (en)Unstable.
 16. (en)Unsteady.
 17. (en)Uncertain.
 18. (en)Choppy.
 19. (en)Inconstant.
 20. (en)Inconsistent.
 21. (en)Mobile.
 22. (en)Capricious.
 23. (en)Erratic.
 24. (en)Fickle.
 25. (en)Fitful.
 26. (en)Flexile.
 27. (en)Fluid.
 28. (en)Incalculable.
 29. (en)Inequable.
 30. (en)Labile.
 31. (en)Mercurial.
 32. (en)Mutable.
 33. (en)Protean.
 34. (en)Shifting.
 35. (en)Sliding.
 36. (en)Flighty.
 37. (en)Floating.
 38. (en)Moody.
 39. (en)Uneven.
 40. (en)Varied.
 41. (en)Volatile.
 42. (en)Wanton.
 43. (en)Wayward.
 44. (en)Factor.
 45. (en)Kaleidoscope.
 46. (en)Variant.
 47. (en)Variable.
 48. (al)Veränderlicher
 49. (fr)Variable

değişken akım

 1. Belirli aralıklarla yönünü değiştiren elektrik akımı.
 2. (en)Alternative current.

değişken antijen tipi

 1. Konağın bağışıklık sistemi tarafından tanınan ve organizmanın yüzeyinde bulunan, eksprese edilen antijenlerden herhangi biri. Genellikle Trypanosoma'larda kullanılan bir terim, VAT.
 2. (en)Variant antigen type, VAT.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

değişken akımdeğişken antijen tipideğişken aşınma payıdeğişken ayna sazancıkdeğişken bağlama im simgesideğişken bağlama imideğişken bağlayıcısıdeğişken biçimdedeğişken cinslideğişken çekimlideğişkedeğişke bileşenleri örnekbiçimideğişke çözümlemesideğişke oran sınamasıdeğişke oranı dağılımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın