bütçe birliği ne demek?

 1. Bk. ödeneklik birliği

ödeneklik birliği

 1. Devlete ilişkin tüm kuruluşların gider ve gelirlerinin bir tek ödeneklik içinde birleştirilmesi.
 2. (en)Budgetary fusion.
 3. (fr)Fusion budgétaire

bütçe başarım denetimi

 1. Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, kamu idarelerinin iyi yönetim ilkeleri esas alınarak kaynakların iktisadi ve verimli kullanımı ile etkinliklerinin kurum hedeflerine ulaşmadaki etkinliğinin değerlendirilmesini ifade eden bir denetim türü. krş. bütçe denetimi
 2. (en)Performance auditing.

bütçe

 1. Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü
 2. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.
 3. Devletin gelecek dönem içinde elde edeceği gelirlerle, yapacağı giderleri bir arada gösteren belge. krş. genelbütçe, konsolidebütçe, mahalli idarelerbütçesi, katmabütçe
 4. İşletmelerin gelecekte belirli bir dönemde gerçekleşmesini öngördükleri gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetvel.
 5. Hanehalkının gelir ve harcamaları. krş. tüketicibütçesi
 6. Bk. ödeneklik
 7. Bk. geçinge
 8. Fr. Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri.
 9. (en)Budget.
 10. (en)Supply.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bütçe başarım denetimibütçebütçe açığıbütçe açığı finansmanıbütçe avansıbütçe çarpanıbütçe çoğaltanıbütçe denetimibütçe dengesibütçe denkliğibütbütadienbütanbütan gazıbütanoik asitbirliğini kaybetmiş askerbirliğe aitbirliğe dahil memleketbirliğe dahil olmayan memleketin muharrirleribirliğe girmemiş ülkenin yazarlarıbirliğe girmiş ülkebirlibirli bağıntıbirli çekirdek açık önermebirli çelişirlik eklemibirli eklembirlbirlemebirlemekbirlenmebirlenmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın