bütçe başarım denetimi ne demek?

 1. Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, kamu idarelerinin iyi yönetim ilkeleri esas alınarak kaynakların iktisadi ve verimli kullanımı ile etkinliklerinin kurum hedeflerine ulaşmadaki etkinliğinin değerlendirilmesini ifade eden bir denetim türü. krş. bütçe denetimi
 2. (en)Performance auditing.

bütçe

 1. Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü
 2. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.
 3. Devletin gelecek dönem içinde elde edeceği gelirlerle, yapacağı giderleri bir arada gösteren belge. krş. genelbütçe, konsolidebütçe, mahalli idarelerbütçesi, katmabütçe
 4. İşletmelerin gelecekte belirli bir dönemde gerçekleşmesini öngördükleri gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetvel.
 5. Hanehalkının gelir ve harcamaları. krş. tüketicibütçesi
 6. Bk. ödeneklik
 7. Bk. geçinge
 8. Fr. Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri.
 9. (en)Budget.
 10. (en)Supply.

bütçe açığı

 1. Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu.
 2. Bütçe giderlerinin gelirlerinden daha fazla, diğer bir deyişle bütçe dengesinin negatif olması durumu. krş. denk bütçe
 3. Bk. ödeneklik açığı
 4. (en)Deficit.
 5. (en)Budgetary deficit.
 6. (en)Budget deficit.
 7. (en)Deficit in budget.

başarım

 1. Elde edilen bir başarı.
 2. Bir sporcunun yapabileceği en iyi derece, takat sınırı, performans.
 3. (en)Performance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bütçebütçe açığıbütçe açığı finansmanıbütçe avansıbütçe birliğibütçe çarpanıbütçe çoğaltanıbütçe denetimibütçe dengesibütçe denkliğibütbütadienbütanbütan gazıbütanoik asitbaşarımbaşarım gözcüsübaşarıbaşarı belgesibaşarı devresibaşarı göstermekbaşarı güdüsübaşarbaşaracağı kesin olanbaşaracağı tahmin edilmeyenbaşaramamakbaşaranbaşa aitbaşa bağlı sözdızimibaşa başbaşa baş gelmekbaşa baş noktası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın