bölüt aralığı ne demek?

 1. Aralıklı ya da kümelenmiş bir dağılım çizelgesinde kümelerin en alt sınırıyla en üst sınırı arasındaki ayrımın küme sayısına bölünmesiyle bulunan genişlik, bkz. aralıklı dizi.
 2. (en)Class interval.

bölüt

 1. Zigotun bölünmesinden sonra embriyoda ortaya çıkan ve az çok birbirine benzeyen parçaların her biri.
 2. Eklem bacaklıların vücudunu oluşturan yan yana dizili parçaların her biri, halka.
 3. (Yun. meta: sonra; meros: parça) Döllenmiş yumurtanın bölünmesinden sonra embriyoda meydana gelen ve az çok birbirine benzeyen parçaların her biri. Segment, metamer.
 4. Sınırları belli parça.
 5. Bir bütünün bölümlere ayrılmış kısımlarından her biri, bölüm.
 6. Döllenmiş yumurtanın bölünmesinden sonra embriyoda oluşan ve az çok birbirine benzeyen parçaların her biri, metamer, segment.
 7. Döllenmiş yumurtanın bölünmesinden sonra embriyoda meydana gelen ve az çok birbirine benzeyen parçaların her biri, metamer, segment.
 8. (en)Metamere, segment.
 9. (en)Segment.
 10. (al)Metameren, Segment

bölüt değişimi

 1. (nitelik denetimi) Bölütlerle yapılan üretim ya da inceleme sonunda bölütler içinde ya da bölütler arasında görülen değişim.
 2. (en)Batch variation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bölütbölüt değişimibölüt sayısıbölüt silbölütlemebölütlenmebölütleyici tanımlamabölütleyici yapılaştırmabölütlübölütlülükbölübölü çizgisibölü imibölücübölücü kemeraralığı silaralı basaçaralı basımaralı devinimaralı devinim dişlisiaralı devinim düzeneği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın