bölütleyici yapılaştırma ne demek?

  1. Bir değişkenin çeşitli değerlerine ilişkin ve birbirinden bağımsız seçenekler arasından bir ya da birkaçının seçilmesini isteyerek yanıtları bu seçeneklere göre bölütlere ayıran yapılaştırma işlemi.
  2. (en)Classificatory structuring.

bölütleyici tanımlama

  1. Başlangıçta dizgeli dirimbilimde başvurulan, bitki ve hayvan türlerini adlandırıp betimleyerek bölütlere ayırmaya yarayan kümeleyici ya da türsel tanımlama yaklaşımı.
  2. (en)Taxonomic definition.

bölütleme

  1. Gözlem birimlerini ya da öğe ve nesneleri belli ölçütlere ya da ayırıcı özelliklere göre bölütlere ayırma.
  2. (en)Classification.

yapılaştırma

  1. Bilgi sağlama yollarının ölçünlenmesi amacıyla bir soru ya da sınara, bir gözlem ya da ölçme aracına yapısal biçim ve bütünlük kazandırma.
  2. (en)Structuring.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bölütleyici tanımlamabölütlemebölütlenmebölütlübölütlülükyapılaştırmayapılaştırmakyapılaştırmamakyapılaşmayapılaşmakyapılaşmamış davranış
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın