aralı devinim dişlisi ne demek?

 1. Aralı devinimle çalışan dişli çeşidi.
 2. (en)Intermittent sprocket.
 3. (al)Intermittierender Zahnrad
 4. (fr)Tambour denté intermittent

aralı devinim düzeneği

 1. Dar film göstericilerinde aralı devinimi sağlayan bir düzenek.
 2. (en)Beater mechanism, intermittent mechanism.
 3. (al)Intermittierender Vorrichtung, Filmfortschaltung
 4. (fr)Mécanisme intermittent

aralı basaç

 1. Aralı devinim sırasında pencere önünde duran filmin üzerine baskı yaparak filmin pencereyle tam çakışmasını sağlayan basaç.
 2. (en)Intermittent pressure plate.
 3. (al)Intermittierender And ruckplatte
 4. (fr)Presseur intermittent

devinim

 1. Devinme işi, hareket
 2. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü.
 3. Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş.
 4. Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket.
 5. Zaman içinde durum değiştirme.
 6. Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devim, hareket.
 7. Tarihin akışı içinde var olan düzeni değiştirmeye zorlayan " toplumsal, tinsel vb. güçlerin baskısı.
 8. Bir nesnenin konumunun zamana bağlı olarak değişimi; olay çatkısına göre incelenir.
 9. Olabilirlikten gerçekliğe geçiş
 10. Yer değiştirme; bir noktanın uzaydaki bir durumdan başka bir duruma geçişi; zaman içinde durum değiştirme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aralı devinim düzeneğiaralı basaçaralı basımaralı devinimaralı geçişaralı hareketaralı optik basım aygıtıaralığı silaralıkaralık algılamaaralaral deniziaral seaaralamaaralamakdevinimdevinim bilimidevinim evresidevinim sürçmesidevinim yollandevinimde uyuşumdevinimlidevinimli bakımlıkdevinimli büklümdevinimli örtüdevindevin duyumudevindiricidevindirmedevindirmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın