aralı devinim ne demek?

 1. Alıcı, gösterici ya da basım aygıtında, filmin pencere önünde belirli bir süre durup yeniden yol alması biçimindeki devinim.
 2. (al)Intermittierender Filmlauf, diskontinuirlischer Bewegung, Filmfortschaltung, Schritt' schakwerk

aralı devinim dişlisi

 1. Aralı devinimle çalışan dişli çeşidi.
 2. (en)Intermittent sprocket.
 3. (al)Intermittierender Zahnrad
 4. (fr)Tambour denté intermittent

aralı devinim düzeneği

 1. Dar film göstericilerinde aralı devinimi sağlayan bir düzenek.
 2. (en)Beater mechanism, intermittent mechanism.
 3. (al)Intermittierender Vorrichtung, Filmfortschaltung
 4. (fr)Mécanisme intermittent

devinim

 1. Devinme işi, hareket
 2. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü.
 3. Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş.
 4. Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket.
 5. Zaman içinde durum değiştirme.
 6. Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devim, hareket.
 7. Tarihin akışı içinde var olan düzeni değiştirmeye zorlayan " toplumsal, tinsel vb. güçlerin baskısı.
 8. Bir nesnenin konumunun zamana bağlı olarak değişimi; olay çatkısına göre incelenir.
 9. Olabilirlikten gerçekliğe geçiş
 10. Yer değiştirme; bir noktanın uzaydaki bir durumdan başka bir duruma geçişi; zaman içinde durum değiştirme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aralı devinim dişlisiaralı devinim düzeneğiaralı basaçaralı basımaralı geçişaralı hareketaralı optik basım aygıtıaralığı silaralıkaralık algılamaaralaral deniziaral seaaralamaaralamakdevinimdevinim bilimidevinim evresidevinim sürçmesidevinim yollandevinimde uyuşumdevinimlidevinimli bakımlıkdevinimli büklümdevinimli örtüdevindevin duyumudevindiricidevindirmedevindirmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın