ard ne demek?

  1. (karşılık: posteriyör), (Lât. posterior = sonra): Bir hayvanın ya da bir bölgesinin bir eksene göre geri kısmı.
  2. Buğday ve diğer tahıllardan öğütülen un.
  3. (en)Posterior.
  4. (al)Hinter
  5. (fr)Postérieur
  6. (la)Posterior

ard arda dönerli sağım tesisi

  1. İneklerin dönerli sağım sistemine ard arda dizilerek sağılması ve girilen yerden sistemin dönmesiyle dışarı alındığı, oldukça pahalı olan sağım sistemi.
  2. (en)Rotary tandem parlor.

ard arda gelen

  1. (en)Sequential.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ard arda dönerli sağım tesisiard arda gelenard arda gelerekard arda gelmeard arda sağım tesisiard ayaklı kertenkeleard ayaklı kertenkeleğillerard ismarlamaard odaard omuzlulararar belasıar damarıar damarı çatlamakar damarı çatlamış
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın