artı etki ne demek?

 1. (en)Synergy.

artı etkili

 1. (en)Synergistic effect.

artı eksi noktası

 1. (zaman dizileri) Ortalama çevresinde ölçülen bir zaman dizisinin artı imden eksi ime geçtiği nokta.
 2. (en)Doum-cross.

etki

 1. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
 2. Bir etken veya bir sebebin sonucu.
 3. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim
 4. Birtakım sonuçlar, tepkiler, olaylar ya da görüngüler ortaya çıkaran neden.
 5. -> Nedenin bağlılaşık kavramı. 1- Nedensellik bağlantısı içinde: a. Bir nedenin sonucu olarak düşünülen olay. b. Bir nedenin doğurduğu gerçek olay. 2- Bir şeyin verdiği izlenim. (Ör.etki yapmak, iyi biretki yapmak.)
 6. (en)Jolt.
 7. (en)Leaven.
 8. (en)Penetration.
 9. (en)Point.
 10. (en)Potency.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

artı etkiliartı eksi noktasıartı elektronartı buzsalartı çarpıklıkartı çekirdekartı dikeçartı dingilartıartı geri dönülen durumartart açınıkart and craftart ardaart arda dizilietkietki tepkietki ajanıetki alan ilkesietki alanıetki alanı adıetki alanı ağacıetki alanı ağacı yönetimietki alanı ağaç yöneticisietki alanı denetleyicisietkaetkenetken anlamlı edilgen yapılıetken anlamlı edilgen yapılı fiiletken bilimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın