etka ne demek?

 1. allah korkusu ile günahtan çok fazla çekinen. haram veya helâl olduğunu iyice bilmediği şüpheli şeyleri yapmayan. günah işlemeyen. her şeyde cenab-ı hakk’ın rızasını gaye ve maksad edinen.
 2. (Taki. den) Allah korkusu ile günahtan çok fazla çekinen. Haram veya helal olduğunu iyice bilmediği şüpheli şeyleri yapmayan. Günah işlemeyen. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın rızasını gaye ve maksad edinen.

etken

 1. Etki eden, müessir, faktör
 2. Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan, müessir.
 3. Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı.
 4. Bir olayın oluşumunu etkileyen değişkenlerden her biri.
 5. Etki yapıcı, belirleyici gücü olan.
 6. Bir sonucun ortaya çıkmasına yol açanların her biri.
 7. Birden fazla sayıda aracın bir araya gelerek bir ürünün oluşmasını sağlaması, etmen.
 8. (en)Effective.
 9. (en)Active.
 10. (en)Dominant.

etken anlamlı edilgen yapılı

 1. (en)Deponent.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etkenetken anlamlı edilgen yapılıetken anlamlı edilgen yapılı fiiletken bilimietken büyü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın