artı dikeç ne demek?

 1. Uçunlar, içindeki elektrik boşalımında üst-üşek yanındaki ışıklı bölge.
 2. (en)Positive column.
 3. (al)Positive Säule
 4. (fr)Colonne positive

artı dingil

 1. Ağır yük tipi ayıraçlarda, ayıraç dişlilerini taşıyan dört kollu dingil.
 2. (en)Differential spider.
 3. (al)Ausgleichkreuz
 4. (fr)Croisillon du différentiel

artı buzsal

 1. Olağandışı ışığın kırılım imleci olağan ışığınkinden büyük alan çift kırıcı yönser buzsul.
 2. (en)Positive crystal.
 3. (al)Positiver Kristall
 4. (fr)Cristal positif

dikeç

 1. Bağ çubuğu dikmek için delik açmaya yarayan demir.
 2. Kazık, sırık, ağaç çubuk.
 3. Bir dizeyde düşey doğrultuda iki öğelerin oluşturduğu dik sıralardan her biri. anlamdaş dizey diked.
 4. Bir dizeyde düşey doğrultuda iki öğelerin oluşturduğu dik sıralardan her biri. anlamdaş dizey diked.
 5. Dikey.
 6. (en)Column.
 7. (al)Säule, Spalte
 8. (fr)Colonne

Türetilmiş Kelimeler (bis)

artı dingilartı buzsalartı çarpıklıkartı çekirdekartı eksi noktasıartıartı elektronartı etkiartı etkiliartı geri dönülen durumartart açınıkart and craftart and partart ardadikeçdikeç başlığıdikeç değeri yönergeleridikeç genişliğidikeç grafiğidikeç hizalamadikeç imidikeç kertesidikeç sınırlarıdikeç sonudikedike dykedike reevedikdik açıdik açılıdik alasıdik ark iz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın