argon laser ne demek?

 1. Argon lazeri

argon

 1. Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada % 1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element (simgesi Ar).
 2. Yun. Kim: A sembolü ile gösterilen renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. Havada % 1 nisbetinde bulunur.
 3. A. A. 39.95, A. S. 18 olan asal gaz elementi.
 4. (en)Symbol, A; at.
 5. (en)Colorless, odorless element Uses include shield in arc welding, furnace brazing, electric and specialized light bulbs and for use in geiger-counting tubes, and lasers Hazard: May cause dizziness and drowsiness and rapid suffocation In liquid form, is extremely cold and may cause frostbite.
 6. (en)Nontoxic gas that is heavier than air, therefore it reduces the transfer of heat and cold It also reduces noise.
 7. (en)An inert gas used in incandescent and fluorescent lamps Inincandescent lamps it helps to retard evaporation of tungsten filament.
 8. (en)Dense gas generally used to insulate drysuit diving Not for breathing purposes.
 9. (en)Gas which, when mixed with mercury, is used in fluorescent lamps and neon tubes In neon tubes, the combination of gases creates a blue color In a neon tube by itself, argon is a pale lavender.
 10. (en)Argon.

argon lazer

 1. Lazer.
 2. (en)Argon laser.

argon lazeri

 1. (en)Argon laser.

laser

 1. İzgenin görünür ışık ya da buna yakın bölümünde çalışan, dalga uzunlukları mikronla ölçülen, güçlü, son kertede yöneltilebilir, tek renkli ve bağdaşık bir ışık demeti oluşturan, bu özelliklerinden dolayı işleyimde ve ırakiletişimde kullanılan bir maser, yani optik maser. (Laser sözcüğü light amplification by stimulated emission of radiation = uyarılmış ışınım yayınıyla ışık güçlendirme sözcüklerinin ilk harflerinden türetilmiştir).
 2. (en)Laser, optical maser.
 3. (al)Laser(strahl)
 4. (fr)Laser, optique maser
 5. Lazer
 6. ), (fiz.) leyzer, ışık dalgalannı kuvvetlendiren veya üretebilen bir çeşit meyzer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

argon lazerargon lazeriargon atmosferiargon atmosphereargon gazıargonargonatargonautargonautsargonitargoargo adamargo arsızlıkargo burunargo canlılıklaserlaser beamlaser beam drillinglaser depilationlaser devicelaser epilationlaser fusionlaser guided bomblaser gunlaser in situ keratomileusislaselasegue belirtisilasegue signlaslas ülkesilas vegaslasalasaf
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın