laser ne demek?

  1. İzgenin görünür ışık ya da buna yakın bölümünde çalışan, dalga uzunlukları mikronla ölçülen, güçlü, son kertede yöneltilebilir, tek renkli ve bağdaşık bir ışık demeti oluşturan, bu özelliklerinden dolayı işleyimde ve ırakiletişimde kullanılan bir maser, yani optik maser. (Laser sözcüğü light amplification by stimulated emission of radiation = uyarılmış ışınım yayınıyla ışık güçlendirme sözcüklerinin ilk harflerinden türetilmiştir).
  2. (en)Laser, optical maser.
  3. (al)Laser(strahl)
  4. (fr)Laser, optique maser
  5. Lazer
  6. ), (fiz.) leyzer, ışık dalgalannı kuvvetlendiren veya üretebilen bir çeşit meyzer.

laser beam

  1. Lazer ışını

laser beam drilling

  1. Lazer isiniyla delme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

laser beamlaser beam drillinglaser depilationlaser devicelaser epilationlaser fusionlaser guided bomblaser gunlaser in situ keratomileusislaser induced fluorescencelaselasegue belirtisilasegue signlaslas ülkesilas vegaslasalasaf
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın