laser beam drilling ne demek?

 1. Lazer isiniyla delme

lazer

 1. Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik alanlarda kullanılan ışık kaynağı.
 2. Bir seri paralel çizgilerde aynı fazda hareket eden, karşılıklı duran aynalarda çok sayıda yansıma ile sinyali yükseltilen, yüksek enerji oluşturmak üzere tek noktada toplanabilen belirli bir dalga boyunda bir ışık demeti. Katı, sıvı veya gaz lazerler vardır. Lazer ışıması yüksek enerjilidir, koherentdir ve monokromatiktir.Yüksek enerjili, monokromatik ışıma gerektiren Raman ve floresans gibi spektrofotometrik tekniklerde kullanılır.
 3. Yırtık, parçalanmış.
 4. Çok yüksek yoğunluğa odaklanabilen ışık enerjisi kaynağıyla medikal ve cerrahi amaçla fokal doku eksizyonu ve koagülasyon olanağı veren alet. Argon lazer, eksimer lazer, yağ lazer gibi çeşitleri vardır.
 5. (en)Laser.

laser

 1. İzgenin görünür ışık ya da buna yakın bölümünde çalışan, dalga uzunlukları mikronla ölçülen, güçlü, son kertede yöneltilebilir, tek renkli ve bağdaşık bir ışık demeti oluşturan, bu özelliklerinden dolayı işleyimde ve ırakiletişimde kullanılan bir maser, yani optik maser. (Laser sözcüğü light amplification by stimulated emission of radiation = uyarılmış ışınım yayınıyla ışık güçlendirme sözcüklerinin ilk harflerinden türetilmiştir).
 2. (en)Laser, optical maser.
 3. (al)Laser(strahl)
 4. (fr)Laser, optique maser
 5. Lazer
 6. (fiz.) leyzer, ışık dalgalannı kuvvetlendiren veya üretebilen bir çeşit meyzer.

laser beam

 1. Lazer ışını

beam

 1. Işın
 2. Yaymak, saçmak (ışık).
 3. Yayın yapmak.
 4. Gözleri parlamak, gözlerinin içi gülmek
 5. Işımak, ışık saçmak, parlamak.
 6. Kiriş, hatıl, putrel
 7. Direk, mertek
 8. Terazi kolu
 9. Araba veya saban oku
 10. Yüzü sevinçle parlamak

drilling

 1. Delme, sondaj yapma, talim

Türetilmiş Kelimeler (bis)

laserlaser beamlaser depilationlaser devicelaser epilationlaser fusionlaser guided bomblaser gunlaser in situ keratomileusislaser induced fluorescencelaselasegue belirtisilasegue signlaslas ülkesilas vegaslasalasafbeambeam actionbeam aerialbeam alignmentbeam anglebeam antennabeam arraybeam axisbeam balancebeam benderbeabeablebeachbeach ballbeach buggy
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın