laser fusion ne demek?

  1. Lazer füzyonu

lazer

  1. Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik alanlarda kullanılan ışık kaynağı.
  2. Bir seri paralel çizgilerde aynı fazda hareket eden, karşılıklı duran aynalarda çok sayıda yansıma ile sinyali yükseltilen, yüksek enerji oluşturmak üzere tek noktada toplanabilen belirli bir dalga boyunda bir ışık demeti. Katı, sıvı veya gaz lazerler vardır. Lazer ışıması yüksek enerjilidir, koherentdir ve monokromatiktir.Yüksek enerjili, monokromatik ışıma gerektiren Raman ve floresans gibi spektrofotometrik tekniklerde kullanılır.
  3. Yırtık, parçalanmış.
  4. Çok yüksek yoğunluğa odaklanabilen ışık enerjisi kaynağıyla medikal ve cerrahi amaçla fokal doku eksizyonu ve koagülasyon olanağı veren alet. Argon lazer, eksimer lazer, yağ lazer gibi çeşitleri vardır.
  5. (en)Laser.

laser beam

  1. Lazer ışını

laser beam drilling

  1. Lazer isiniyla delme

fusion

  1. Erime, eritme; eritip birleş tirme; birlestirme; pol partilerin birleşmesi; fiz atomlann kaynamasyndan meydana gelen reaksiyon
  2. Erime, eritme, erimiş kütle, birleşme, füzyon, kaynaşma, birleştirme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

laser beamlaser beam drillinglaser depilationlaser devicelaser epilationlaserlaser guided bomblaser gunlaser in situ keratomileusislaser induced fluorescencelaselasegue belirtisilasegue signlaslas ülkesilas vegaslasalasaffusionfusion bombfusion energyfusion frequencyfusion of culturefusion proteinfusion reactorfusion unitfusion weldingfusion zonefusibilityfusiblfusiblefusible linkfusibleness
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın