arıtan ne demek?

 1. Temizleyen, arı duruma getiren.
 2. Düzelten, onaran.
 3. Tan, gün doğumu.
 4. Temizleyen.

arıtaş

 1. Temiz, düzgün.
 2. Arı-taş.

arıt

 1. Fine down, rarefy.
 2. Convert, isolate.
 3. Clean, defecate.
 4. Expurgate, fine.
 5. Refine, clarify.
 6. Temizleme, saflaştırma.
 7. (en)Depurate, purify.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arıtaşarıtarıtçılıkarıtıcıarıtıcılıkarıarı açınık veya ağız açınığıarı ağırlıkarı akarlarıarı altın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın