arıtımyeri ne demek?

 1. Yeryağı ya da bitkisel yağların arıtıldıkları, karmaşık aygıtlar topluluğu; kuruluş .

arıtım

 1. Petrol, yağ vb. maddelerin arıtma işi, rafinaj.
 2. Şeker, yeryağı, metal gibi özdeklerin katışıklardan ayrılarak elde edilme işlemi.
 3. (en)Purification.
 4. (en)Refining.
 5. (en)Refinement.
 6. (al)Raffinieren
 7. (fr)Raffinement

arıtım oranı

 1. Eldeki değerlerin kısa süreli borçlara oranı, (likidite oranı = paralar+alacaklar+serbest taşınır mallar toplamının kısa önelli borçlara bölünmesiyle bulunur. Bu oranın 1 /1 in üzerinde olması girişimin kısa önelli borçlarının tamamının para ve ivedilikle paraya çevrilebilen değerlerle karşılanabileceğini gösterir).
 2. (en)Liquidity ratio.
 3. (fr)Coefficient de liquidité, degré de liquidité

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arıtımarıtım oranıarıtımarıtmaarıtımeviarıtımlı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın