arıtaş ne demek?

 1. Temiz, düzgün.
 2. Arı-taş.

arıtan

 1. Temizleyen, arı duruma getiren.
 2. Düzelten, onaran.
 3. Tan, gün doğumu.
 4. Temizleyen.

arıt

 1. Fine down, rarefy.
 2. Convert, isolate.
 3. Clean, defecate.
 4. Expurgate, fine.
 5. Refine, clarify.
 6. Temizleme, saflaştırma.
 7. (en)Depurate, purify.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arıtanarıtarıtçılıkarıtıcıarıtıcılıkarıarı açınık veya ağız açınığıarı ağırlıkarı akarlarıarı altın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın