amoeba proteus ne demek?

 1. Bk. amip
 2. Tatlı sularda yaşayan ve üzerinde oldukça çok laboratuvar çalışması yapılmış amip türü.
 3. Tatlı sularda serbest yaşayan küçük bir amip türü.
 4. (la)Amoeba proteus

amip

 1. Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoeba).
 2. Kök bacaklılar (Rhizopoda) sınıfının,amipler (Amoebozoa) takımından bir cins. A.proteus tatlı sularda serbest yaşayan küçük biramip türüdür.
 3. Rhizopoda üst sınıfında, Amoebida takımında ve Tubulina alt takımında bulunan, aseksüel olarak ikiye bölünmek suretiyle çoğalan, genellikle tek bir kontraktil vakuol, veziküler özellikte bir çekirdeğe sahip ve yalancı ayaklarıyla hareket eden, birçoğu serbest yaşamlı ameboyit protozoa cinsi, Amoeba.
 4. Aseksüel olarak ikiye bölünmek suretiyle çoğalan, veziküler özellikte bir çekirdeğe sahip, yalancı ayaklarla hareket eden bir Protozoa cinsi, Amoeba.
 5. (en)Amoeba, ameba.
 6. (en)Amoeba.
 7. (en)Amoebic.
 8. (en)Ameba.
 9. (fr)Amibe
 10. (la)Amoeba

amoeba

 1. Bk. amip
 2. Amip.
 3. Amip.
 4. Amip
 5. (la)Amoeba

amoebapore

 1. Amebapor

proteus

 1. Enterobacteriaceae ailesinden proteolitik aktiviteye sahip, gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, hareketli, kısa çubuk biçiminde bakteri cinsi.
 2. (en)Proteus.
 3. İstediği şekle girebilen eski bir deniz tanrısı
 4. Değişken adam, dönek tabiatlı kimse
 5. Mağara semenderi
 6. Değişen şey, değişken kimse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amoebaamoebaporeamoebasamoebiasisamoebicamobarbitalamobeamodlaquineproteusproteus anguinusproteanprotean animalculeproteanlyproteaseproteasomeprotprotactiniumprotagonistprotaktinyumprotalpropro and conpro big hookpro boiled wheatpro cancer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın