işlev ne demek?

 1. Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon

  Muammer, işlevini yerine getirdi, haklı olarak birçok seyirci kazandı.

  H. Taner

  Seçme ve aracılık işlevini yerine getiren dünyanın önünde ise öyle aşılması güç engeller yok gibi.

  A. Ağaoğlu
 2. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon.
 3. Herhangi bir şeyin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev.
 4. Bir kümedeki değişimin başka bir kümede yol açtığı değişimi belirleyen bağıntı.
 5. Bkz. fonksiyon
 6. (en)Function fonksiyon.
 7. (en)Role.
 8. (en)Function.
 9. (al)Funktion
 10. (fr)Fonction

fonksiyon

 1. İşlev
 2. Görev.
 3. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.
 4. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı.
 5. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi.
 6. Bk. işlev
 7. Bk. görev
 8. Bir organın normal olarak yaptığı görev.
 9. (en)Function.
 10. (en)Function işle.

işlev bozukluğu

 1. Beyinde baş gösteren bir sakatlanma nedeniyle kişinin araç kullanma ve tasarladığı devimleri yapabilme gücünü yitirmesi.
 2. (en)Malfunction.

işlev değişkeni

 1. Değer alanı, n-li işlev kaplamlarından ya da başka bir deyişle n-li kaplamsal izergelerden oluşan bireysel olmayan değişken.
 2. Değer alanı, n-li işlev içlemlerinden ya da başka bir deyişle n-li içlemsel izergelerden oluşan bireysel olmayan değişken. ?
 3. (en)Functional variable.
 4. (fr)Variable fonctionnelle

Türetilmiş Kelimeler (bis)

işlev bozukluğuişlev değişkeniişlev değişmeziişlev itimiişlev simgesiişlev tuşuişlev yitimiişlevbilimişlevciişlevcilikişleişleçişlekişlek caddeişlek ek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın