işlevbilim ne demek?

 1. (en)Physiology.

işlev

 1. Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
 2. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon.
 3. Herhangi bir şeyin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev.
 4. Bir kümedeki değişimin başka bir kümede yol açtığı değişimi belirleyen bağıntı.
 5. Bkz. fonksiyon
 6. (en)Function fonksiyon.
 7. (en)Role.
 8. (en)Function.
 9. (al)Funktion
 10. (fr)Fonction

işlev bozukluğu

 1. Beyinde baş gösteren bir sakatlanma nedeniyle kişinin araç kullanma ve tasarladığı devimleri yapabilme gücünü yitirmesi.
 2. (en)Malfunction.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

işlevişlev bozukluğuişlev değişkeniişlev değişmeziişlev itimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın