alg unu ne demek?

 1. Deniz yosunu unu.
 2. (en)Alga flour.

deniz

 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
 2. Bu su kütlesinin belirli bir parçası.
 3. Sınırsız genişlik, çokluk, yoğunluk.
 4. Aydaki düzlükler.
 5. Geniş alan.
 6. Yer kabuğunun çukur kesimlerini dolduran, bağlı olduğu anadenize göre daha az derin, karasal sahanlıkları daha yaygın ve karaların etkisine çokça açık tuzlu su alanları.
 7. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.
 8. Büyük su kütlesi.
 9. Çok, bol.
 10. Derya.

alg alge

 1. deniz ve tatlı su yosunlarını içine alan tek hücreli bitki grubu.

alg bilimi

 1. Tek hücreli, sularda ya da nemli yerlerde yaşayan algleri inceleyen bilim dalı. Algoloji.
 2. Algleri inceleyen bilim dalı, algoloji, fikoloji.
 3. (en)Algology, phycology.
 4. (fr)Algologie, phycologie

n

 1. N, İngiliz alfabesinin on dördüncü harfi.
 2. Azot.
 3. Normalite.
 4. Nükleosit.
 5. Asparajin.
 6. Azotsuz öz madde.
 7. Avagadro sayısı.
 8. (en)Normality.
 9. Nationalist Navy, New, Noon, Norse, North, Northern, November.
 10. Nephew, neuter, new, nominative, noon, north, northern, noun, number.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alg algealg bilimialg çiçeklenmesialg iflasıalg patlamasıalgalg zehirlenmesialgaalga flouralga suyosunualal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmazunukbağıunulmakunumkehrbarununitedununited anconeal processusununu elemek, eleğini asmakununu elemişunusableunusedunused tounun akarıun americanun bakısıun bloc
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın