alg çiçeklenmesi ne demek?

 1. Mikroskobik alglerin aşırı çoğalması ve tabiatta gözle görülen koloniler oluşturması.
 2. Alg patlaması.
 3. (en)Algal bloom.
 4. (en)Bloom, blossom.
 5. (fr)Être en fleurs, fleurir

alg

 1. Su yosunu.
 2. Sulu ortamda yaşayan tek hücreli organizmalardır.Fotosentez yada fagosite yaparak beslenir.
 3. Deniz yosunu.
 4. Vücut yapıları gerçek kök, gövde ve yaprak olarak farklılaşmamış olan, iletim demetleri bulunmayan ve klorofil-a içeren sucul bitkiler.
 5. (en)Alga suyosunu.
 6. (en)Alga.
 7. (en)Algae.
 8. (la)Algae

alg alge

 1. deniz ve tatlı su yosunlarını içine alan tek hücreli bitki grubu.

çiçeklenme

 1. Çiçeğin açma zamanı.
 2. Tuzların billurlaşma sularını yitirerek toz durumuna gelmesiyle oluşan tuzlar.
 3. Çiçeklenmek durumu.
 4. Kristal suyu bulunan bir katının açık havada su kaybederek çiçek görünümlü kırılgan bir hal alması. Ör.çamaşır sodası kristalleri kuru havada açıkta bırakılınca çiçeklenir.
 5. (en)Efflorescence, bloom.
 6. (en)Efflorescence.
 7. (en)Blooming.
 8. (en)Florescence.
 9. (en)Inflorescence.
 10. (en)Bloom.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

algalg algealg bilimialg iflasıalg patlamasıalg unualg zehirlenmesialgaalga flouralga suyosunualal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmazçiçeklenmeçiçeklenmekçiçeklenmelerçiçeklenmemekçiçeklençiçeklendirmeçiçeklendirmekçiçeklenençiçekleniş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın