un ne demek?

 1. Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
 2. Bk. Birleşmiş Milletler Örgütü
 3. Fiziksel form olarak bir yem maddesinin öğütülmüş veya partikül irilikleri başka bir yöntemle küçültülmüş durumu veya hububat tanelerinin, diğer tohumların veya ürünlerin ince öğütülüp elenmesiyle elde edilen ve esas itibarıyla nişasta ve endospermin glüteninden oluşan yumuşak kısmı.
 4. (en)An inseparable verbal prefix or particle.
 5. (en)Sometimes particles and participial adjectives formed with this prefix coincide in form with compounds of the negative prefix un- ; as in undone , meaning unfastened, ruined; and undone meaning not done, not finished.
 6. (en)Un- is sometimes used with an intensive force merely; as in unloose.
 7. (en)An inseparable prefix, or particle, signifying not; in-; non-.
 8. (en)In- is prefixed mostly to words of Latin origin, or else to words formed by Latin suffixes; un- is of much wider application, and is attached at will to almost any adjective, or participle used adjectively, or adverb, from which it may be desired to form a corresponding negative adjective or adverb, and is also, but less freely, prefixed to nouns.
 9. (en)Un- sometimes has merely an intensive force; as in unmerciless, unremorseless.
 10. (en)Un- is prefixed to adjectives, or to words used adjectively.
 11. (en)To adjectives, to denote the absence of the quality designated by the adjective To past particles, or to adjectives formed after the analogy of past particles, to indicate the absence of the condition or state expressed by them.
 12. (en)An organization of independent states formed in 1945 to promote international peace and security.
 13. (en)United Nations.
 14. (en)United Nations This entity is gaining popularity and strength at an alarming rate It comprises about 186 nations of the world right now and would seem to be the center for a World Government.
 15. (en)Hazardous material identification number.
 16. (en)Yep! Yeppers! Yeah! In other words, a very informal 'yes' Un is used exclusively by girls and women, I would be very suprised to hear a guy say it in normal speech Pronounced as one syllable, 'Oon!', very sharply.
 17. (en)Una corda A, one, an On one string.
 18. (en)UNDERCARRIAGE.
 19. (en)United Nations The Basis of this International Organisation were set up by W Churchill and F D Roosevelt during the redaction of the Atlantic Chart in 1941 It was definitely instituted in 1945 by the San Francisco Conference Its head Quarter is situated in New York, and the five permanent members of the Security Council are the USA, the USSR, China, France and Great Britain.
 20. (en)They.
 21. (en)Flour.
 22. (en)It is prefixed: To verbs to express the contrary, and not the simple negative, of the action of the verb to which it is prefixed; as in uncoil, undo, unfold.
 23. (en)To nouns to form verbs expressing privation of the thing, quality, or state expressed by the noun, or separation from it; as in unchild, unsex.
 24. (en)United Nations UNCED: United Nations Conference on Environment and Development UNCSD: United Nations Commission on Sustainable Development UNDP: United Nations Development Programme UNEP: United Nations Environment Programme UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change UNIDO: United Nations Industrial Development Organisation.
 25. (en)CRS Unable 2 Abr United Nations.
 26. (en)Ungrounded neutral.
 27. (en)Und: and unison: simultaneous sounding of the same note or melody by several instruments.
 28. United Nations.
 29. -sız, bilâ, gayri.
 30. Bir
 31. Değil, olmayan, siz: -siz, siz: -sizlik

birleşmiş milletler örgütü

 1. Dünya barış ve güvenliğini sağlamak, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek, iktisadi ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak ve bu ülkelerde refah düzeyini yükseltmek amacıyla 1945 yılında San Fransisko'da 51 ülkenin imzaladığı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile kurulmuş örgüt.
 2. (en)United Nations Organisation, UN.

un akarı

 1. Ekin ürünlerine ve bu ürünlerden elde edilen besin maddlerine tebelleş olan, bulaşık besinlerin yenilmesiyle de mide bağırsak yangıları doğurabilen minik akar.
 2. Öğütülmüş un ve buğday tanelerinde bulunan akar türü, Tyrophagus farinae.
 3. (en)Flour mite.
 4. (al)Mehlmilbe
 5. (fr)Acare des farines
 6. (la)Tyroglyphus farinae

un american

 1. Amerikan olmayan, amerika karşıtı
 2. Amerikan tarzı özelliğinde olmayan; Birleşik Devletlerin ilgilendiği/önemsediği şeylere karşı veya zıt olan

Türetilmiş Kelimeler (bis)

un akarıun americanun bakısıun blocun böceğiun bütün, karşı manasına keun come at ableun councilun çorbasıun degirmeniuU 50u beamu belgesiu biçimi eğri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın