alg patlaması ne demek?

 1. Bitki besin maddelerince zenginleşen su kaynaklarının yüzey kısmında alglerin aşırı bir biçimde çoğalması, alg çiçeklenmesi, algal blum.
 2. (en)Algal bloom.

alg

 1. Su yosunu.
 2. Sulu ortamda yaşayan tek hücreli organizmalardır.Fotosentez yada fagosite yaparak beslenir.
 3. Deniz yosunu.
 4. Vücut yapıları gerçek kök, gövde ve yaprak olarak farklılaşmamış olan, iletim demetleri bulunmayan ve klorofil-a içeren sucul bitkiler.
 5. (en)Alga suyosunu.
 6. (en)Alga.
 7. (en)Algae.
 8. (la)Algae

alg alge

 1. deniz ve tatlı su yosunlarını içine alan tek hücreli bitki grubu.

patlama

 1. Sabret, sakin ol anlamında yatıştırıcı bir söz.
 2. Patlamak işi.
 3. Birdenbire gelişme.
 4. İktisadi dalgalanmanın genişleme aşamasında büyüme oranında meydana gelen sürekli ve alışılmamış düzeyde artışın olduğu durum. krş. çöküntü
 5. Çok hızlı, düzensiz ve gürültülü bir kimyasal değişim sonucu ısı, ışık ve gazların çevreye yayılması.
 6. (en)[patlama] adj. crack, detonating, fulminating.
 7. (en)Crack.
 8. (en)Detonating.
 9. (en)Fulminating.
 10. (en)Explosion.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

algalg algealg bilimialg çiçeklenmesialg iflasıalg unualg zehirlenmesialgaalga flouralga suyosunualal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmazpatlamasız motorpatlamasız motorlu çekerpatlamasız motorlu yükletpatlamapatlama aktivitesipatlama büyüklüğüpatlama etmenipatlama kutusu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın