alg ne demek?

 1. Su yosunu.
 2. Sulu ortamda yaşayan tek hücreli organizmalardır.Fotosentez yada fagosite yaparak beslenir.
 3. Deniz yosunu.
 4. Vücut yapıları gerçek kök, gövde ve yaprak olarak farklılaşmamış olan, iletim demetleri bulunmayan ve klorofil-a içeren sucul bitkiler.
 5. (en)Alga suyosunu.
 6. (en)Alga.
 7. (en)Algae.
 8. (la)Algae

su

 1. Yaşam kaynağı.
 2. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu
 3. Meyve, sebze vb.nin sıkılmasıyla elde edilen sıvı.
 4. Bazı kokulu yaprak veya çiçekler imbikten çekilerek elde edilen kokulu sıvı.
 5. Yemeğin sulu bölümü
 6. Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab.
 7. Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik.
 8. Sutaşı.
 9. Bkz. çay.
 10. H2O; yer yüzeyinin en büyük bölümünü oluşturan, kimyaca çok kalımlı, renksiz, kokusuz, tatsız sıvı.

alg alge

 1. deniz ve tatlı su yosunlarını içine alan tek hücreli bitki grubu.

alg bilimi

 1. Tek hücreli, sularda ya da nemli yerlerde yaşayan algleri inceleyen bilim dalı. Algoloji.
 2. Algleri inceleyen bilim dalı, algoloji, fikoloji.
 3. (en)Algology, phycology.
 4. (fr)Algologie, phycologie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alg algealg bilimialg çiçeklenmesialg iflasıalg patlamasıalg unualg zehirlenmesialgaalga flouralga suyosunualal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın