un akarı ne demek?

 1. Ekin ürünlerine ve bu ürünlerden elde edilen besin maddlerine tebelleş olan, bulaşık besinlerin yenilmesiyle de mide bağırsak yangıları doğurabilen minik akar.
 2. Öğütülmüş un ve buğday tanelerinde bulunan akar türü, Tyrophagus farinae.
 3. (en)Flour mite.
 4. (al)Mehlmilbe
 5. (fr)Acare des farines
 6. (la)Tyroglyphus farinae

un american

 1. Amerikan olmayan, amerika karşıtı
 2. Amerikan tarzı özelliğinde olmayan; Birleşik Devletlerin ilgilendiği/önemsediği şeylere karşı veya zıt olan

un bakısı

 1. İçine, salkı (haber) yazılı kâğıt konan hamur parçaları yardımıyla açılan bakı. bk. bakı.
 2. (en)Aleuromancy.
 3. (fr)Aleuromancie

akar

 1. Cerahatli yara
 2. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret.
 3. Kiraya verilerek gelir getiren taşınmaz mal.
 4. Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir tür canlı (Fr)
 5. Sıvı, mai, likit.
 6. Akıp geçen
 7. Kısır. (Osmanlıca'da yazılışı: a'kar)
 8. Zayi etme, kaybetme.
 9. Akar takımına ait herhangi bir parazit.
 10. (en)Acarid.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

un americanun bakısıun blocun böceğiun bütün, karşı manasına keunun come at ableun councilun çorbasıun degirmeniuU 50u beamu belgesiu biçimi eğriakarı kokarı olmamakakarına bırakmakakarakar amberakar bakarakar mallarakaraakaakaalaakabakabane diseaseAkabane hastalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın