alarga durmak ne demek?

 1. Karışmak istememek, ilgisiz davranmak. Uzak durmak, yanına yaklaşmamak.

  Bu gardiyan uzun zaman alarga durdu bana.

  R. T. Burak
 2. (en)To stand aloof from sb/sth.

alarga etmek

 1. Açık denize çıkmak, engine açılmak.
 2. Uzaktan geçmek, yaklaşmamak.
 3. Ilgiyi kesmek.
 4. (en)To cast off.

alarga

 1. "Açıktan geç, yaklaşma" anlamında bir seslenme sözü.
 2. Uzaktan, açıktan
 3. Açık deniz.
 4. Eskiden kullanılan menzil toplarından birinin adı.
 5. Orman, içindeki açıklık yerler.
 6. Engin.
 7. (en)Open sea.
 8. (en)Keep clear.
 9. (en)At a distance.
 10. (en)Offshore.

durmak

 1. Hareketsiz durumda olmak
 2. İşlemez olmak, çalışmamak
 3. Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, tevakkuf etmek
 4. Dinmek, kesilmek.
 5. Varlığını sürdürmek.
 6. Var olmak.
 7. Beklemek, dikilmek
 8. Yaşamak.
 9. (en)Stop.
 10. (en)Cease.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alarga etmekalargaalargada durmakalargada olmakalargadan seyretmekalaralar cartilagealar ligamentalar odontoid ligamentalar processalaala alaala ala ala alaya kalkmakala alış almaala gündurmakdurmak bilmeyendurmaksızındurmadurma bacağıdurma evresidurma ışıtacıdurma kodudurdur bakayımdur bindur durakdur durak yok
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın