alın çatısı ne demek?

 1. Iki kaşın arası.

iki

 1. Birden sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 2, II rakamlarının adı.
 3. Birden bir artık
 4. (en)Breath Iki refers more to the physical act of respiration, while kokyu signifies the deeper cosmological aspects of breathing.
 5. (en)Breath The physical act of respiration Also will power.
 6. (en)Dual.
 7. (en)Dyad.
 8. (en)Twain.
 9. (en)Couple.
 10. (en)Brace.

alın çatkısı

 1. (en)Frontal

alın çukuru

 1. Bazı köpek ırklarında, alın kemiğinin pars nasalis'inde mediyan olarak bulunan çöküntü, fossa frontalis.
 2. Bazı köpek ırklarında, alın kemiğinin pars nasalis'inde mediyan olarak bulunan çöküntü, fossa frontalis.
 3. (en)Fossa frontalis.
 4. (la)Fossa frontalis

çatı

 1. Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
 2. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü.
 3. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer.
 4. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu.
 5. Barınılan, sığınılan yer.
 6. Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu kuruluş.
 7. Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi.
 8. Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu
 9. Bir aygıt ya da düzeneği taşıyan, genellikle metal yapı.
 10. (en)Roofing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alın çatkısıalın çukurualınalın bağıalın bağlantısıalın basıncıalın boşluğualın bölgesi nişanelerialın buzultaşı setialın damarı çatlamakalıalı al moru moralı alına, moru morunaalıcıalıcı açısıçatısını açmakçatısını oluşturançatısızçatıçatı arasıçatı arası odasıçatı bağlamasıçatı barı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın