aklı başında olmak ne demek?

 1. Bkz. aklı başında
 2. (en)Be in one's right senses, be in one's right mind.

aklı başında

 1. Davranışları akla uygun, akıllıca
 2. Sürekli akıllı davranan.
 3. Doğru dürüst, kusursuz, akıllı başlı
 4. (en)Lucid.
 5. (en)Philosophical.
 6. (en)Rational.
 7. (en)Right.
 8. (en)Sane.
 9. (en)Sensible.
 10. (en)Steady.

aklı başında olma

 1. (en)Collectedness, collectivity, sanity.

aklı başında olmamak

 1. Iyi düşünebilir durumda olmamak.
 2. (en)Be out of one's senses.

başında

 1. Bir şeyin sırada önde olanı, önde geleni
 2. (en)Near.
 3. (en)Around.
 4. (en)On his hands.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aklı başında olmaaklı başında olmamakaklı başındaaklı başındalıkaklı başından gitmekaklıaklı almakaklı almamakaklı baliğaklı başa yaş getiriraklı başına gelmekaklı başına gelmişaklaklaakla dayanmayanakla durgunluk vermekakla fenalık vermekbaşındabaşında beklemekbaşında beyaz tüyler bulunan yaban ördeğibaşında değirmen çevirmekbaşında dert tütmekbaşında durmakbaşında kavak yeli esmekbaşında kavak yelleri esenbaşında kavak yelleri esmebaşında olmakbaşın arkasıbaşın art eğik kasıbaşın bükücü kasıbaşın içinbaşın kayu etmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın