başında olmak ne demek?

 1. 1) yöneticisi olmak: Senin müdür başımda olduğu sürece bana da rahat yüzü yoktur. 2) işe sahip çıkmak.
 2. (en)Lead, be at smth., head.

başında beklemek

 1. Bir iş yapıldığı sırada o işi başında takip etmek, nasıl yapıldığını gözetmek.
 2. Koruması gereken bir şeyin yanı başında durmak, gözetlemek.
 3. (en)Watch.

başında beyaz tüyler bulunan yaban ördeği

 1. (en)Baldpate.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

başında beklemekbaşında beyaz tüyler bulunan yaban ördeğibaşında değirmen çevirmekbaşında dert tütmekbaşında durmakbaşındabaşında kavak yeli esmekbaşında kavak yelleri esenbaşında kavak yelleri esmebaşında paralansınbaşın arkasıbaşın art eğik kasıbaşın bükücü kasıbaşın içinbaşın kayu etmekolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın